TRUNG TÂM BẢO HÀNH

TRA CỨU HẠN BẢO HÀNH

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form dưới đây.
Hệ thống sẽ cung cấp cho bạn thông tin của bảo hành sản phẩm.

Lưu ý: Dòng có dấu (*) là bắt buộc.

...
KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

Kích hoạt bảo hành cho các sản phẩm công ty máy tính THÁNH GIÓNG bằng Serial - QR Code

...
TRA CỨU HẠN BẢO HÀNH

Tra cứu bảo hành điện tử của sản phẩm công ty máy tính THÁNH GIÓNG bằng Serial - QR Code

...
YÊU CẦU BẢO HÀNH, SỬA CHỮA

Yêu cầu bảo hành hoặc sửa chữa các sản phẩm công ty Máy Tính THÁNH GIÓNG cung cấp hoặc khu có yêu cầu dịch vụ

...
TRA CỨU BẢO HÀNH, SỬA CHỮA

Tra cứu bảo hành - dịch vụ sửa chữa thông qua số Serial của sản phẩm - hoặc số serial của số phiếu nhận sửa chữa, dịch vụ

...
TRẠM BẢO HÀNH

Mạng lưới bảo hành trên toàn quốc Đại lý quyền được Máy tính THÁNH GIÓNG cấp

...
CHÍNH SÁCH & HƯỚNG DẪN

Thông tin và chính sách bảo hành, sửa chữa, dịch vụ của công ty máy tính THÁNH GIÓNG WWW.THANHGIONG.COM.VN